Sušárny, míchárny, srotovníky, granulační linky, šnekové dopravníky
+420 723 615 363
+420 377 532 109
jaromir.kucera@centrum.cz

Fulltextové vyhledávání

Popis bubnové sušárny BS-1

Technický popis bubnové sušátny BS-1

Bubnová sušárna je stabilní zařízení obsahující jednotlivé skupiny, které jsou sestaveny do technologického sledu.

Sušárna sestává z těchto hlavních skupin :

1. zdroj tepla – topeniště na dřevní hmotu
2. podávací a dávkovací dopravník
3. uklidňovací komora
4. přihrnovací šnekový dopravník – nemusí být použit
5. sušící buben
6. rám bubnu, pohon
7. sestava cyklonu, ventilátoru a turniketu
8. rozvaděč

ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla je použito topeniště na dřevní hmotu. Topeniště je tvořené vnitřní komorou obklopenou vnějším pláštěm. Ve vnější komoře jsou umístěny přikládací dveře, rám přikládacích dveří zasahuje volně do vnitřní komory (prostor spalování). Vnější plášť je opatřen přisávacími otvory s regulovatelnými šoupaty. Z vnitřní komory vystupuje uzavíratelný komín. Při normálním provozu sušárny nemá tento komín žádnou funkci. Vnitřní komora je vyzděna ze šamotových tvarovek a opatřena žáruvzdornou betonovou přepážkou. Jako palivo se používá kusové dřevo do maximální délky 1 500 mm.
Topeniště je zapsáno jako Užitný vzor na Úřadu průmyslového vlastnictví – číslo zápisu 12305 (zapsáno v Praze dne 4.6.2002)

PODÁVACÍ A DÁVKOVACÍ DOPRAVNÍK

Podávací dopravník (nemusí být použit)
Podávací dopravník je zařízení, kde se otáčením šnekovnice ve žlabu posunuje dopravovaný materiál (piliny) z jámy přihrnovacího šneku do násypky dávkovacího dopravníku.
Šnekový dopravník žlabový ve tvaru „U“ je vyroben z ocelového plechu, který je vyztužen ohyby a přivařenými přírubami. Plechová šnekovnice je přivařena na trubku, která tvoří hřídel dopravníku. Čepy hřídele jsou uloženy v kuličkových ložiskách. Pohonnou jednotku tvoří elektromotor s převodovkou

Dávkovací dopravník
Je stejné konstrukce jako podávací dopravník.
Dávkovací dopravník zajišťuje dopravu materiálu (pilin) z násypky do sušícího bubnu.
Dopravník je řízen frekvenčním měničem, který mění otáčky šnekovnice a tím reguluje dodávané množství materiálu do sušícího bubnu. Frekvenční měnič je řízen pomocí teploty výstupních spalin za sušárnou.

UKLIDŇOVACÍ KOMORA

Uklidňovací komora je dvouplášťová, válcového tvaru, svařená z ocelových plechů. Mezi vnitřním a vnějším pláštěm je vzduchová mezera, kterou je nasáván sekundární vzduch do vnitřku komory.
V komoře dochází k dohoření pevných částic z topeniště a k ochlazení spalin sekundárním vzduchem.

PŘIHRNOVACÍ ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

Dopravník zajišťuje přísun volně ložených pilin do jámy podávacího dopravníku.
Dopravník je vyroben z plechové šnekovnice navařené na hřídeli. Hřídel je otočně uložena na kloubu. Pohon dopravníku i pojezdu je tvořen elektromotorem s převodovkou.

SUŠÍCÍ BUBEN

Sušící buben je válcového tvaru, tříplášťový, speciální konstrukce. Pláště bubnu jsou uloženy soustředně mezi sebou, spojeny vzpěrami. Podélně jsou pláště opatřeny lopatkami. Jednotlivé bubny jsou uspořádány tak, že se průřez ve směru proudu spalin zvětšuje. Vzpěry, kterými jsou bubny vzájemně spojeny, jsou uspořádány tak, že bubny mají možnost dilatace ve směru toku sušících plynů. Hmota určená k sušení je usměrňována a odsávána ventilátorem společně se spalinami do vnitřního pláště bubnu. Na konci tohoto pláště se proud spalin a částečně usušená hmota obrací prostorem mezi středním a vnitřním pláštěm bubnu, znovu se obrací a po projití mezi středním pláštěm a vnějším pláštěm je usušená hmota včetně spalin odsávána potrubím do cyklonu.
Při tomto procesu se buben otáčí kolem své osy na kladkách, takže hmota určená k sušení je prostřednictvím lopatek a dále vlivem proudění horkých spalin stále načechrávána a postupuje sušícím bubnem.

RÁM BUBNU, POHON

Rám pohonu je svařen z profilového materiálu a je ukotven k základu.
Nosníky kladek s kladkami slouží k uložení bubnu.

SESTAVA CYKLONU, TURNIKETU A VENTILÁTORU

Hlavní cyklon – je svařen z ocelového plechu a je v horní části válcovitého tvaru. Ve spodní části přechází do tvaru komolého kužele. Kuželová část je zakončena přírubou pro turniket. Turniket je tvořen litinovou skříní a rotorem opatřeným lopatkami.
Ventilátor zajišťuje celkový posun materiálu a horkých spalin v procesu sušení

ROZVADĚČ

Zajišťuje ovládání jednotlivých zařízení včetně automatického provozu sušárny